bg en

между другото

30.10.2021
7 - 30 октомври 2021 г.

Фотографска изложба на Добромир Иванов „Между другото”.
Между Африка, Азия, Европа и Америка, между работата по десетки репортажи телевизионният оператор Добромир Иванов прави множество снимки. В тях запечатва образи и истории, които остават невидими.