bg en
През лятото на 2005 г.
отворихме вратата на изкуството
за изоставените ни деца.

Тогава влязоха и любовта, и надеждата.... защото в началото са децата.

Галерия "Прегърни ме" е изискано, камерно пространство за култура, където среща си дават изобразителното изкуство, музиката, театъра, киното и литературата. Тя е естествено продължение на ателие "Прегърни ме", което от 2005 г. работи в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, като насърчава интереса им към образованието и изкуството, подпомага тяхното личностно и професионално развитие.