bg en
радиопредаване

радиопредаване

Заниманията започнаха през 2012 г., когато журналистите Пролет Велкова, Татяна Ваксберг и Милена Нейова проведоха първите курсове по радиожурналистика.  Резултатът от тези срещи беше подготвена и излъчена рубрика „Разбери ме“, в която децата разказват за своите мечти.

През изминалите години бяха организирани и проведени още редица такива занимания, както и две творчески ваканции, в които участие взеха журналистите Нина Александрова и Мария Милкова.