bg en
Стефан Тафров

Стефан Тафров

Познавам работата на ателие “Прегърни ме” от самото му създаване и го подкрепям с всичките си сили, защото съм убеден, че създателките му Милена Нейова и Калина Колева, както и всички доброволци, свързани с ателието, между които много видни актьори, художници и интелектуалци, извършват уникална и безкрайно полезна работа за социализирането на деца, лишени от родителски грижи. Поразен съм от способността на Милена и Калина и техните приятели да откриват талантливите деца, да развиват способностите им, да им вдъхват вяра в собствените си възможности. Нееднократно съм се възхищавал на рисунки, на театрални постановки, на изделия на приложното изкуство, създадени от децата на ателието, които са истински постижения и доказателство за пробив извън мрачния и безрадостен свят на институциите, в които се отглеждат.