bg en
Албена Стамболова

Албена Стамболова

Ателие „Прегърни ме“ е кръстопът. И като на всеки кръстопът там се срещат хора от рaзлични места, за да продължат след това по свои си пътища. На пръв поглед се срещат деца с възрастни, но не само, срещат се и деца с деца и възрастни с възрастни. Децата идват с големия товар на преждевременното си порастване както става, когато родителите не могат да се грижат за тях. Възрастните идват с копнежа си на преждевременно пораснали да опазят детето в себе си, за да могат да рисуват, да свирят, да пеят, да създават театър и кино и да са свободни. Децата им дават възможност и те дават възможности на децата като мечтаят и създават чудеса заедно. И когато пътищата им се разделят, всеки отнася късче от другия. И малките стават големи, а големите – малки.