bg en

сдружение "Прегърни ме" със социална кауза

01.08.2020
Сдружение „Прегърни ме” започва изпълнение на проект насочен към предоставяне на социални услуги за социално включване на лицата с психически разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, чрез дейности за формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и други.

Реализацията на проекта ще е чрез собствена програма за подкрепа и социално включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа в специализирани институции. Проектните дейности включват:

1. Създаване на център за работа с възрастни с психични разстройства и интелектуални затруднения - пространство за творчески дейности, организиране на занимания в различни сфери, с основна цел постигане на социализация, личностно развитие, придобиване на умения за самостоятелен живот, провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието и насърчаване на доброволчеството.

2. Психологическа подкрепа за личностно развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения и провеждане на дейности за компенсиране трудностите в развитието им.

Сформирането на екип от квалифицирани специалисти – организатор дейности, психолог, специалисти, приложни изкуства, които целенасочено да работят с целевите групи, ще спомогне за постигането на заложените специфични цели.

Проектът „Личностно развитие и социално включване чрез "Прегърни ме" е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с договор № BG05M9OP001-2.082-0014.

Проектът е на обща стойност 101 606.40 лева, от които 86 365.44 лв. европейско и 15 240.96 лв. национално съфинансиране ще се изпълнява в периода 01.07.2020г.- 01.09.2021г.

 

За повече информация за възможностите, които Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г предоставя, посетете: www.esf.bg