bg en

След три минути

14.09.2021
Издателство „Да” представи новата стихосбирка на Вангел Имреоров „След три минути”. Стихове от новата книга изпълни актьорът Иван Станчев.