bg en

елбетица

04.03.2020
елбетица
откриване на изложба на Греди Асса 

Усилието да се добереш до нещо като лоно на необхватната мистерия, изтъкана от митове, поверия, легенди, предания, въвежда в предверието на тайната на идентичността – национална, колективна, лична… Трябва да се изгубиш за да се намериш, може би по-мъдър, по-омиротворен, по-благодарен. Разнообразието на фолклорни практики се изгражда наново в настоящето и предава интерпретативния си ключ на бъдещето.
В края на пътешествието е силата и уюта на света, в който живеем.


Греди Асса