bg en

назад и до днес

15.04.2022
откриване 18:30 ч.

Иво Стаменов – ОттО: 
"Неслучайно кръстих изложбата с това име. Минаха много години, откакто направих на моята малка Калина г-н Пинкентън от дърво. Условието беше тя да го нарисува, а аз да го направя от дърво и той да може да си мърда ръцете и краката. Услади ми се тази работа. Неусетно се появиха камионът ОттО, Тудумтумтуф машината, Виенското колело, скринове за бижута, Г-н Циклопентилбензол плюс цялата тайфа странни ОттО животни и още много. Аз правех играчки на децата, те сами си правеха. Славни времена! После си спомних, че всеки си има своята пейка, която после се превръща в нашата пейка. На нея е дошла някоя важна любов, а тази история просто нямаше как да не я разкажа с лампа! Така се появиха моите лампи-разказвачи. Разбира се, аз тези истории си ги знам много добре, но ми се доиска да ги покажа. На тази изложба, времето си прескача тук и там и стига до разказващите лампи. Елате и вижте.Ако искате предварителна подготовка, вижте тук: www.ivostamenov.com"

Иво Стаменов ОттО е познат като почти всякакъв – художник, майстор, тонрежисьор, бил е осветител и звукар в театър. А от преди няколко дни в социалните мрежи го нарекоха и “арттерапевт” – нещо, което Иво Стаменов - Отто категорично отказва да бъде. Преди около 15-тина години започва да се занимава с дърво, като набляга на своите странни животни от Зооото на ОттО и лампите, които разказват истории. 

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".