bg en

кукли с Ханна Шварц

15.02.2020
Ателие кукли на Ханна Шварц
Ханна Шварц ще разкрие пред децата магията на кукления театър. Удоволствието да видят как изпод ръцете им само с хартия, картон, ножица и лепило се създават прекрасни кукли. Първи стъпки в кукленото изкуство.