bg en

за галерията

Галерия "Прегърни ме" е изискано, камерно пространство за култура, където среща си дават изобразителното изкуство, музиката, театъра, киното и литературата. Тя е естествено продължение на ателие "Прегърни ме", което от 2005 г. работи в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа, като насърчава интереса им към образованието и изкуството, подпомага тяхното личностно и професионално развитие.

Марин Бодаков: Галерия „Прегърни ме“ е мястото, където ще получите нежна и силна подкрепа от изкуството на приятел. Там ще помогнете на дете, лишено от родителска грижа, да се усмихне. Да се замисли върху важен за него въпрос. Да твори. Всеки лев, спечелен от изкуство в галерията, е за развитието на деца в риск.
„Прегърни ме“ – мястото, където ставаш по-добър.


за контакти:

Ателие и Галерия „Прегърни ме“ 

ул. „Г. С. Раковски“ № 63 
София, България

работно време: 
понеделник - събота
11.00 – 18.00 ч. 

за контакти:
Милена Нейова
milena_neyova@abv.bg
Розалия Радичкова 
rosar@abv.bg